Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Życia

Idź do spisu treści

Menu główne:

Informacje o Klubie Przyjaciół Życia
Zaproszenie

Osoby zainteresowane naszą działalnością informujemy, że obecnie istnieje możliwość wstąpienia do Stowarzyszenia. Oferujemy ciekawe spotkania, imprezy, wyjazdy, zabawy itp. Jednak przede wszystkim dajemy szansę zawarcia nowych znajomości i przyjaźni co może pomóc przezwyciężyć samotność a to jest główny cel działania naszego Stowarzyszenia. 
Celem Klubu Przyjaciół Życia jest ułatwienie skupionym w nim członkom - osobom samotnym - nawiązania przyjacielskich kontaktów, realizowania własnych umiejętności dla dobra wszystkich członków, przeciwdziałania osamotnieniu, promowania zasad przyjaźni i tolerancji, zwiększania szans osób samotnych na pełne współuczestniczenie w życiu społecznym i kulturalnym.
- organizujemy prelekcje i dyskusje
- organizujemy spotkania okolicznościowe, wycieczki, imprezy kulturalne
- roztaczamy opiekę i udzielamy pomocy potrzebującym członkom
- organizujemy życie koleżeńskie i przyjacielskie, współpracujemy z innymi organizacjami

Zapraszamy osoby chętne do wstąpienia lub współpracy z naszym stowarzyszeniem.Klub Przyjaciół Życia jest Organizacją Pożytku Publicznego uprawnioną do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
nr KRS 0000236189
Bank PKO BP
Nr konta: 61 1020 1097 0000 7602 0112 6515
 

Historia Klubu
Nasz Klub powstał w 1968 roku z inicjatywy Mirosławy Parzyńskiej (Mir.Par) - redaktorki "Życia Warszawy" a ideą była pomoc ludziom samotnym w przezwyciężaniu poczucia osamotnienia, wykluczenia i frustracji. Nazwa "Klub Przyjaciół Życia" mówi sama za siebie. Klub tę rolę spełnia do dziś. Na przestrzeni tych lat przewinęło się przez nasz klub się ponad 2000 osób. Byli i są wśród nich między innymi - lekarze, nauczyciele, oficerowie, dziennikarze, prawnicy i poeci.

Życie klubu toczy ciekawie. W naszych spotkaniach udział brało wielu artystów między innymi I. Kwiatkowska, H. Bielicka, A. Janowska, W. Siemion, K. Kolberger, I. Gogolewski, T. Lipowska a ostatnio Stanisława Celińska, Robert Janowski i Tomasz Stockinger. O polityce opowiadało u nas wielu polityków i dziennikarzy, gościliśmy ambasadorów i senatorów, a lekarze i psychoterapeuci doradzali nam jak zdrowo żyć by jak najdłużej zachować młodość, śpiewały dla nas między innymi H. Rek i J. Rawik.

Organizujemy wieczory poetyckie, wieczorki taneczne, okazjonalne bale, wyjścia do teatrów, do opery, na koncerty, często chodzimy po podwarszawskich lasach, wyjeżdżamy w Bieszczady, nad morze i zagranicę.

A wszystko to do 2009r. bez sponsorowania - własnymi środkami czyli składkami i siłami członków - entuzjastów. W 2005r. Klub został przekształcony w Stowarzyszenie a w 2008r. uzyskał status Organizacji Pożytku Publicznego co pozwala nam pozyskiwać 1% podatku PIT. Ten 1% daje nam szansę na prowadzenie bardziej urozmaiconej działalności.

Siedzibą naszego Stowarzyszenia jest Dom Kultury "Działdowska" z którym współpracujemy i który użycza nam swojej siedziby przy ul. Działdowskiej 6. 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego