Statut - Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Życia

Idź do spisu treści

Menu główne:

Statut

Statut Stowarzyszenia (wybrane paragrafy)
§ 1

 1. Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Życia zwane dalej Klubem, posiada osobowość prawną
 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona
 3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony
§ 2

Terenem działania klubu jest obszar miasta Warszawy i województwa mazowieckiego, a siedzibą władz Klubu jest Warszawa

§ 6

Celem Klubu Przyjaciół Życia jest ułatwienie skupionym w nim członkom - osobom samotnym - nawiązania przyjacielskich kontaktów, realizowania własnych umiejętności dla dobra wszystkich członków, przeciwdziałania osamotnieniu, promowania zasad przyjaźni i tolerancji, zwiększania szans osób samotnych na pełne współuczestniczenie w życiu społecznym i kulturalnym.

§ 7

A. Klub realizuje swoje cele poprzez:
 1. organizowanie życia towarzyskiego i kręgów koleżeńskich,
 2. roztaczanie opieki i udzielanie pomocy potrzebującym członkom będącym w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
 3. kultywowanie tradycji przyjaźni i tolerancji,
 4. organizowanie i prowadzenie prelekcji i dyskusji,
 5. organizowanie spotkań okolicznościowych, wycieczek, imprez kulturalnych i rozrywkowych,
 6. współdziałanie z organizacjami, instytucjami zainteresowanymi działalnością Klubu,
 7. współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
 8. współpracę z redakcją dziennika "Życie Warszawy".
B. Klub Przyjaciół Życia przyjmuje otwartą formułę działania. Oznacza to, że większość imprez i spotkań organizowanych przez Klub jest ogólnie dostępna.

§ 8

 1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Klubu 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego